Tag - พัฒนาการเด็ก

baby development

พัฒนาการเด็ก แรกเกิดถึง 1 ขวบ

พัฒนาการเด็ก ตั้งแต่ 0-12 เดือน หรือ แรกเกิดถึง 1 ขวบ ที่พ่อแม่สามารถเรียนรู้และเข้าใจ ส่งเสริมพัฒนาการ กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถทำได้ง่าย และเคล็ดลับดีๆ เพราะในช่วงขวบปีแรกทักษะการเคลื่อนไหว ภาษา ทักษะทางสังคมของลูกนั้นเป็นรากฐานของชีวิตของเจ้าตัวเล็ก

Read more...